Onze diensten - Global Portfolio Management

Onze Diensten

  • Property Management
  • Project Management
  • Verhuur – Coördinatie
  • Investering & verkoopbegeleiding
  • Verhuur Coördinatie
  • Beheer van medeeigendommen

Administratie, redactie en follow-up van alle contracten (huurovereenkomsten, uit-en ingaande plaatsbeschrijvingen, reglementen van inwendige orde, huurgaranties etc). Advies bij de opmaak van overeenkomsten en opvolging van de nakoming ervan. Management van verzekeringspolissen en bijstand bij de afwikkeling van verzekeringsclaims. Begeleiding, opvolging en advies bij de opmaak van bouwvergunningen, de hernieuwing van vergunningen en/of van elk ander milieutechnisch of administratief-juridisch document. Gestructureerd overleg met huurders en verhuurders/eigenaars op gezette tijdstippen. Regelmatige en 'op maat van de klant' opgemaakte rapporteringen. Behoud van een algemene huurderstevredenheid.

Opmaak budgetten en geschikte design plannen in samenwerking met architecten en interieurarchitecten. Selectie aannemers en onderhandelingen beste prijs/kwaliteitsverhouding. Opvolgen werken en opmaak verslagen. Begeleiding experten en aannemer bij de opmaak van de voorlopige en definitieve oplevering der werken.

Selectie van de best geplaatste vastgoedmakelaar(s), redactie en opvolging van de makelaarsmandaten. Dagdagelijkse en pro-actieve aanwezigheid in de vastgoedmarkt, regelmatig overleg en contacten met makelaars om de informatie over de huursituatie van een vastgoedportefeuille up to date te houden. Marketing-en publiciteitsadvies, organisatie van commerciële activiteiten en events ten einde de leegstand te beperken. Professioneel advies bij de redactie van huurovereenkomsten, ter beschikkingstelling van standaardcontracten.

Onze professionele reputatie, onze vastgoedtechnische kennis en ervaring is zeer gewaardeerd en alom erkend Organiseren van een uitgekiende audit en doorgedreven boekenonderzoek, selectie van de begeleidende juridische, technische adviseurs en waarderingsexperten ten behoeve van het aankoop-en/of verkoopproces. Voorbereiding van de dataroom en follow up van de geselecteerde kandidaten Opzetten van een digitaal archief of data room. Het voeren van alle onderhandelingen namens onze opdrachtgever met kopers, verkopers, vastgoedmakelaars en adviseurs. Juridische en vergunningstechnisch adviesbegeleiding. Ruime ervaring met vastgoedfiscaliteit en juridische vastgoedkwesties.

Overname van de volledige huuradministratie voor winkelketens met meerdere vestigingen (huurbetalingsadministratie, indexberekeningen, controle huuropvragingen en huurlastenafrekeningen, VZW bijdrage in Shopping Centers, afrekeningen onroerende voorheffing enz). Begeleiding en advies bij de opmaak van de handelshuurovereenkomsten, van de bijlagen, de in-en uitgaande plaatsbeschrijvingen, de huurgaranties. Bestuderen en opmaak van een sterkte/zwakte analyse van een welbepaalde winkelportfolio. Voeren van alle onderhandelingen met winkelmakelaars en winkeleigenaars ten behoeve van alle huur(her)onderhandelingen. Strategisch advies met betrekking tot de beste winkellokaties, voeren van de onderhandelingen met makelaars en eigenaars om dit strategisch winkelplan uit te rollen.

We zien een trend naar meer en meer mede-eigendom structuren in bedrijfsmatig vastgoed: KMO-parken, kantoorgebouwen, polyvalente gebouwen etc. Onze specialisten zijn ervaren beheerders met een grondige kennis van de Wet op de Mede-eigendom.
property-management-kopie

Administratie, redactie en follow-up van alle contracten (huurovereenkomsten, uit-en ingaande plaatsbeschrijvingen, reglementen van inwendige orde, huurgaranties etc).

Advies bij de opmaak van overeenkomsten en opvolging van de nakoming ervan.

Management van verzekeringspolissen en bijstand bij de afwikkeling van verzekeringsclaims.

Begeleiding, opvolging en advies bij de opmaak van bouwvergunningen, de hernieuwing van vergunningen en/of van elk ander milieutechnisch of administratief-juridisch document.

Gestructureerd overleg met huurders en verhuurders/eigenaars op gezette tijdstippen.

Regelmatige en ‘op maat van de klant’ opgemaakte rapporteringen.

Behoud van een algemene huurderstevredenheid.

project-management-bouw-corr

Opmaak budgetten en geschikte design plannen in samenwerking met architecten en interieurarchitecten.

Selectie aannemers en onderhandelingen beste prijs/kwaliteitsverhouding.

Opvolgen werken en opmaak verslagen.

Begeleiding experten en aannemer bij de opmaak van de voorlopige en definitieve oplevering der werken.

verhuur-of-letting-coordinationvergaderen-kopie-corr

Selectie van de best geplaatste vastgoedmakelaar(s), redactie en opvolging van de makelaarsmandaten.

Dagdagelijkse en pro-actieve aanwezigheid in de vastgoedmarkt, regelmatig overleg en contacten met makelaars om de informatie over de huursituatie van een vastgoedportefeuille up to date te houden.

Marketing-en publiciteitsadvies, organisatie van commerciële activiteiten en events ten einde de leegstand te beperken.

Professioneel advies bij de redactie van huurovereenkomsten, ter beschikkingstelling van standaardcontracten.

investment-disposal-advice-kopie-3

Onze professionele reputatie, onze vastgoedtechnische kennis en ervaring is zeer gewaardeerd en alom erkend

Organiseren van een uitgekiende audit en doorgedreven boekenonderzoek, selectie van de begeleidende juridische, technische adviseurs en waarderingsexperten ten behoeve van het aankoop-en/of verkoopproces.

Voorbereiding van de dataroom en follow up van de geselecteerde kandidaten

Opzetten van een digitaal archief of data room.

Het voeren van alle onderhandelingen namens onze opdrachtgever met kopers, verkopers, vastgoedmakelaars en adviseurs.

Juridische en vergunningtechnisch adviesbegeleiding.

Ruime ervaring met vastgoedfiscaliteit en juridische vastgoedkwesties.

reatail-management-location-advice-kopie

Overname van de volledige huuradministratie voor winkelketens met meerdere vestigingen (huurbetalingsadministratie, indexberekeningen, controle huuropvragingen en huurlastenafrekeningen, VZW bijdrage in Shopping Centers, afrekeningen onroerende voorheffing).

Begeleiding en advies bij de opmaak van de handelshuurovereenkomsten, van de bijlagen, de in-en uitgaande plaatsbeschrijvingen, de huurgaranties.

Bestuderen en opmaak van een sterkte/zwakte analyse van een welbepaalde winkelportfolio.

Voeren van alle onderhandelingen met winkelmakelaars en winkeleigenaars ten behoeve van alle huur(her)onderhandelingen.

Strategisch advies met betrekking tot de beste winkellokaties, voeren van de onderhandelingen met makelaars en eigenaars om dit strategisch winkelplan uit te rollen.

Contacteer ons

  • 92/6 Gulledelle B-1200 Brussels
  • Phone: +32 (0) 2 647 52 15
  • E-mail: info@globalpm.be
Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer informatie wenst.